Etter vedtektene i Veteranskipslaget Fjordabåten skal styret bestå av 5 medlemmer, og 18. desember ble det avholdt styremøte i Veteranskipslaget Fjordabåten. Tilstede: Gunvor Teigland, Øyvin Konglevoll, Tove Torkildsen, Atle Raubotn og Vilhelm Bjerknes. Styre var dermed beslutningsdyktig iflg vedtektene. Frem til årsmøtet i mars 2024, må Veteranskipslaget Fjordabåten ha et operativt styre på 5 medlemmer. Vedtak: Tove Torkildsen velges som midlertidig leder, og Atle Raubotn og Vilhelm Bjerknes trer inn i styret som midlertidige styremedlemmer frem til årsmøtet i mars 2024. Styrets sammensetning til mars 2024: Leder: Tove Torkildsen 2023 -- 2024 Til mars Styremedlem: Gunvor Teigland 2022 – 2024 Styremedlem: Atle Raubotn 2022 – 2024 Til mars Styremedlem: Vilhelm Bjerknes 2023 – 2024 Til mars Styremedlem: Øyvin Konglevoll 2022 – 2024 Varamedlem: Hans Sandven 2023 – 2025 Varamedlem: Jostein Jacobsen 2023 – 2025 Styret er godkjent i Brreg.no 11.januar 2024. Med vennlig hilsen Terje Kvamme Bergen 13.januar 2024.
Etter vedtektene i Veteranskipslaget Fjordabåten skal styret bestå av 5 medlemmer, og 18. desember ble det avholdt styremøte i Veteranskipslaget Fjordabåten. Tilstede: Gunvor Teigland, Øyvin Konglevoll, Tove Torkildsen, Atle Raubotn og Vilhelm Bjerknes. Styret var dermed beslutningsdyktig iflg. vedtektene. Frem til årsmøtet i mars 2024, må Veteranskipslaget Fjordabåten ha et operativt styre på 5 medlemmer. Vedtak: Tove Torkildsen velges som midlertidig leder, og Atle Raubotn og Vilhelm Bjerknes trer inn i styret som midlertidige styremedlemmer frem til årsmøtet i mars 2024. Styrets sammensetning til mars 2024: Leder: Tove Torkildsen 2023 -- 2024 Til mars Styremedlem: Gunvor Teigland 2022 – 2024 Styremedlem: Atle Raubotn 2022 – 2024 Til mars Styremedlem: Vilhelm Bjerknes 2023 – 2024 Til mars Styremedlem: Øyvin Konglevoll 2022 – 2024 Varamedlem: Hans Sandven 2023 – 2025 Varamedlem: Jostein Jacobsen 2023 – 2025 Styret er godkjent i Brreg.no 11.januar 2024. Med vennlig hilsen Terje Kvamme Bergen 13.januar 2024.